Oppdag Stavanger

Vendt mot Nordsjøen har Stavanger alltid vært avhengig av havet og sterkt preget av impulser utenfra. Sildefiske i gamle dager er nå avløst av oljeeventyret. Det er ikke mange norske byer som har hatt en så dramatisk utvikling som Stavanger. 

Som en av landets eldste byer, fremstår Stavanger i dag som et unikum i en vellykket blanding av gammel og nytt.

Pris: 179 NOK
2019 Dreyer Bok All rights reserved