Økonomisk kokebok

Laura Wathne

Dette er en revidert utgave av Økonomisk Kokebok. Boken har i over 80 år spredt kunnskap om godt kosthold. Den har vært flittig brukt i tusener av hjem, og blitt anbefalt fra en generasjon til den neste opp gjennom årene. De unge vil gjerne prøve seg på å lage den mat som de husker og er fortrolige med hjemmefra, og da er det her de finner oppskriftene. Denne utgaven er kommet nærmere sin opprinnelige form slik boken forelå for første gang i 1927.

Pris: 199 NOK
2021 Dreyer Bok All rights reserved