Jagerflyger under den kalde krigen

Birger Martin Strand

Denne boken er først og fremst en biografi om mitt liv, både som
ungdom, jagerflyger under Den kalde krigen og mine opplevelser
etter avsluttet tjeneste i Luftforsvaret. Den er basert på mine
erindringer og notater, samt dokumenter jeg har tatt vare på.
Boken inneholder også mine personlige meninger om mange
forhold jeg er meget kritisk til, og som ikke burde forekomme
i en profesjonell militær organisasjon. Dette gjelder forhold innen
flysikkerhetsarbeid og personelldisponering. En helt spesiell svikt
i ledelse, som var medvirkende til den tragiske Grytøyulykken
hvor 17 mennesker omkom, har jeg også gått grundig inn på.
I siste del av boken har jeg en analyse av alle jagerflyulykker
under Den kalde krigen, med andre ord perioden 1948 til 1990.
I tillegg har jeg også utarbeidet en oversikt over den meget store
aktiviteten som foregikk ved flyskvadronene på Sola flystasjon
under oppbyggingen av Luftforsvarets jagerskvadroner i 1950-årene.

Pris: 349 NOK
2021 Dreyer Bok All rights reserved