• Hjem
  • Om oss
  • Vår historie

Vår historie

Skipper Johan E. Nymann var eier av hus nr. 269 i gaten «Mod og med». Han selger det i januar 1846 til privatlærer Jens Rudolph Dreyer, og hans sønn, Paul Terchelsen Dreyer, starter her samme år sitt boktrykkeri. Borgerbrevet er datert 4. desember, men trykkeriet var i sving fra september. Den 15. oktober skriver Amtstidende:

«Bladlitteraturen, om man saa kan kalde det, vil fra Nytaar af tiltage i vor By; thi i den senere Tid have tvende Bladudgiveregaaet omkring for at samle Abonnenter paa deres respektive Blade «Stavangerposten» og «Tilskueren». Typograf Dreyer - en beskeden ung Mand der vil frem i Verden, og som, hvis jeg ikke har hørt feil, skal have engageret en dygtig og videnskabelig dannet Mand til Bladets Redaktør.»

Jakob Dreyer, Johan Jakob Rambach Dreyer, født 29. mars 1861, fødested Stavanger, Rogaland, død 15. juni 1952, dødssted Stavanger. Boktrykker. Foreldre: Boktrykker Paul Terchelsen Dreyer og Ingeborg Marie Hellern.

Jakob Dreyer var boktrykker og en foregangsmann på mange områder, men ble særlig kjent for sin innsats innen litografitrykking, der han tok ut patent på en spesiell metode for teksttrykk i offset.

Som 17-åring begynte Jakob Dreyer i smedlære, men kom 1878 inn som lærling i sin fars trykkeribedrift i Stavanger. Etter tre år drog han ut, og var en tid hos Grøndahl i Kristiania, men reiste så utenlands, og arbeidet blant annet i København. Etter hjemkomsten kom han til John Griegs boktrykkeri i Bergen, og var faktor der 1890–91. Etter nye utenlandsopphold gikk han inn i farens trykkeri, som var grunnlagt 1846. Han overtok firmaet 1897.

1897 startet han Dreyers Reproduksjonsanstalt. Nye aktiviteter kom jevnlig til, og etter en tid rådde hans firma over bokbinderi, eske- og kartonasjefabrikk, litografisk trykkeri og offsettrykkeri, ståltrykk, anilintrykkeri, konvoluttrykkeri og mekanisk verksted. Med sikte på både grafisk bransje og hermetikkindustrien bygde han opp et papirlager som i sin tid var landets største. Innenfor sin bransje var Dreyer et av de ledende og mest allsidige firmaer i Norden, med ry ikke bare for fagkunnskap og kvalitet, men også for stor vekt på estetiske verdier. Det drev også en beskjeden forlagsvirksomhet, og hadde en tid økonomiske interesser i Dreyers Forlag i Oslo.

Jakob Dreyer var tidlig åpen for nye impulser. I unge år skaffet han seg kjennskap til sinketsing, og hos Grieg startet han det som visstnok var Norges første klisjéanstalt. Mens han var i København, arbeidet han med en maskin for direkte trykking på blikk, en prosess som både vakte oppmerksomhet og fikk stor betydning. I sitt eget firma sørget han stadig for å følge godt med i den teknologiske utviklingen. Han var blant de første i landet som tok i bruk kjemigrafi, monotype og offsettrykk. Han gjorde oppfinnelser innen de grafiske fag og nøt godt av en rekke patenter; blant annet utviklet han en ny, ikke-fotografisk metode for overføring av sats og stentrykk til offsetplater.

Da Stavanger fikk eget elektrisitetsverk 1909, var Dreyer raskt ute og tok den nye kraftkilden i bruk for hele virksomheten. Det er også karakteristisk at han allerede fra begynnelsen av 1930-årene brukte fly når han reiste over større avstander.

I løpet av 1930-årene kom Jakob Dreyer jr. (1911–45) inn i ledelsen, og firmaet ble omorganisert og fikk navnet Dreyer Grafiske Anstalt Aksjeselskap. Men sønnen døde etter et langvarig opphold i tysk konsentrasjonsleir, og faren fikk flere aktive år i firmaet også etter krigen.

I april 2011 overtok Frank Robert Jacobsen, Dreyer Bok  som firmaet nå heter. Det ble samtidig gjort om til aksjeselskap med to eiere, Tom Bjarte Norland i tillegg til Frank Robert Jacobsen.

Tom Bjarte Norland eier og driver Ålgård Offset AS. Det har han gjort siden 1980. Han er utdannet boktrykker.

Frank Robert Jacobsen startet forlaget Commentum Forlag i 2000 sammen med Tom Gaudland. I 2005 startet de et nytt forlag kalt Trolls of  Norway AS. Senere samme året overtok de hvert sitt forlag og Frank Robert Jacobsen drev så Trolls of Norway frem til 2011, da det ble solgt til Dreyer Bok AS.

2022 Dreyer Bok All rights reserved